Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

HIỆU CHUẨN ĐỘ DÀI


Hiện tại Kim Long đã hiệu chuẩn được tất cả các thiết bị đo độ dài:

Caliper, Digital Caliper, Panme, Height Gauge, Dial Test Indicator, Measuring Microscope, Surface Plate, Profile Projector, Holetest, Thickness Gauge, CMM, Roundness Tester, Surface Roundness Tester, Dial Gauge Tester, Taper Gauge, Depth Gauge, Outside Micrometer, Coating Thickness Meter, Gauge Block, Ring Gauge, Pin Gauge....

Bàn Đá - Surface Plate

Đồng hồ đo lỗ
CMM



Digital Thickness Gauge
Thước cặp điện tử - Caliper

Đồng Hồ So - Indicator

Thước Đo Chiều Cao - Height Gauge
Holetest

Profile Projector
Roundness Tester
Microscope



0 nhận xét:

THÔNG TIN LIÊN LẠC