Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG
Hiện tại Kim Long đã có hệ thống lưu trữ tất cả các dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống.

Ưu điểm: Lưu trữ dữ liệu hiệu chuẩn trong vòng 6 năm. Thông báo cho Qúy Khách hàng khi thiết bị sắp tới hạn hiệu chuẩn, thông báo về tình trạng cấp chứng nhận, tình trạng thiết bị hiệu chuẩn tại Lab đã hoàn thành và chưa hoàn thành....

Qúy khách hàng có thể truy cập bất cứ lúc nào để kiểm tra các thông tin này trên hệ thống của Kim Long Calibration. Và các thông tin này được bảo mật hoàn toàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho mỗi Khách hàng.

Ngoài ra những thiết bị chúng tôi hiệu chuẩn đều có thông tin dữ liệu kèm theo, các thông tin này được lưu trữ vào NIST (Viện Công Nghệ Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ) và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Tất cả những dịch vụ của Kim Long Calibration đều được đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn Quốc Tế và có tính chất pháp lý tại Việt Nam.

0 nhận xét:

THÔNG TIN LIÊN LẠC